IMS policy

PANACEUM SP. Z OO

How to become a patient of our clinic?

To become a patient of the Health Clinic in Rumia, you must complete and sign the declaration of choosing a primary care physician. We also encourage you to choose a health visitor and community midwife (the choice of a community midwife is for women).

In order to submit a declaration, please go to registration at our Clinic.

The patient should have an identity document with a photo and PESEL number

 • ID card,
 • passport,
 • driving license.
 • dzieci – legitymację szkolną.

The declaration can also be submitted via the website office.gov.pl

Integrated Management System Policy

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług oraz bezpieczeństwo przetwarzanych informacji, realizację polityki jakości i systemu bezpieczeństwa informacji „PANACEUM” Sp. z o.o. opracował, wdrożył
i zamierza ciągle doskonalić Zintegrowany System Zarządzania  zgodny  z międzynarodowymi normami PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz PN-ISO/IEC 27001:2014-12.

We are committed to meeting the requirements of legislation and legal provisions relating to our activities in such a way as to minimize the harmful effects on the natural environment and we want to constantly improve the quality of services.

We intend to implement the above tasks of the policy through the following goals:

 • zaspakajanie oczekiwań naszych pacjentów oraz innych stron zainteresowanych na drodze ciągłej poprawy jakości świadczonych usług medycznych,
 • doskonalenie umiejętności i kwalifikacji wszystkich pracowników w zakresie podnoszenia jakości usług naszego „PANACEUM” Sp. z o.o.,
 • stałe podnoszenie konkurencyjności poprzez doskonalenie systemu zarządzania zgodnego
  z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-ISO/IEC 27001:2014-12.
 • budowanie silnej organizacji otwartej na zmiany, innowacje i wyzwania,
 • podnoszenie świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji,
 • ochronę informacji dotyczących Pacjentów,
 • zapewnienie pacjentom kompletnej i spójnej informacji o usługach naszej Organizacji,
 • ochronę informacji gwarantujących bezpieczeństwo świadczonych usług medycznych,
 • realizację procesów biznesowych z wykorzystaniem nowoczesnych i bezpiecznych technologii informacyjnych,
 • właściwy dobór dostawców oraz kontrolowanie powierzonych im procesów informacyjnych,
 • przeprowadzanie cyklicznej analizy ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji,
 • monitorowanie skuteczności zastosowanych zabezpieczeń oraz szybkiego reagowania na incydenty,
 • zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony informacji,
 • zapewnienie integralnej informacji do bieżącego funkcjonowania i rozwoju,
 • wprowadzenie i monitorowanie zabezpieczeń systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • analizę ryzyk i szans procesowych oraz biznesowych, która odzwierciedla, kontekst oraz kompetencje naszej Organizacji do istniejącej sytuacji ukierunkowanej na spełnienie potrzeb klientów, innych stron zainteresowanych systemem zarządzania i niezależnych organów kontroli.

The Directorate provides the resources necessary to implement this policy and declares the full commitment of its own and all staff in maintaining the integrated management system and its continuous improvement in order to provide patients with care and better conditions.

All employees of "PANACEUM" Sp. z o. o. I make responsible for the implementation of this Policy in relation to their workplaces and oblige them to show initiative in the field of process and service improvement.

Zapewniamy, że przedstawiona Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest zrozumiana i przestrzegana przez pracowników naszego „PANACEUM” Sp. z o. o. oraz osoby i firmy współpracujące.

Approved by:

Director Tomasz Pecura

Rumia, dnia 03.10.2017r.