Polityka ZSZ

PANACEUM SP. Z O.O.

Jak zostać pacjentem naszej Przychodni?

Aby zostać pacjentem Przychodni Zdrowia w Rumi należy wypełnić i podpisać deklarację wyboru lekarza POZ. Zachęcamy też do wyboru pielęgniarki środowiskowej i położnej środowiskowej (wybór położnej środowiskowej dotyczy kobiet).

W celu złożenia deklaracji, należy udać się do rejestracji w naszej Poradni.

Pacjent powinien posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL

 • dowód osobisty,
 • paszport,
 • prawo jazdy.
 • dzieci – legitymację szkolną.

Deklarację można złożyć również przez stronę internetową gabinet.gov.pl

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług orz realizację polityki jakości i środowiskowej „PANACEUM” Sp. z o.o. opracował, wdrożył i zamierza doskonalić Zintegrowany System Zarządzania zgodny z międzynarodowymi normami ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004.

Zobowiązujemy się do spełniania wymagań ustawodawstwa i przepisów prawnych dotyczących naszej działalności w taki sposób, aby zminimalizować szkodliwe działanie na środowisko naturalne oraz chcemy stale podnosić jakość usług.

Powyższe zadania polityki zamierzamy realizować poprzez następujące cele:

 • zaspakajanie oczekiwań naszych pacjentów na drodze ciągłej poprawy jakości świadczonych usług medycznych,
 • doskonalenie umiejętności i kwalifikacji wszystkich pracowników w zakresie podnoszenia jakości usług naszego „PANACEUM” Sp. z o.o.,
 • stałe podnoszenie konkurencyjności poprzez doskonalenie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005.
 • budowanie silnej organizacji środowiskowej, otwartej na zmiany, innowacje i wyzwania,
 • ograniczenie zużycia zasobów, zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów i emisji zanieczyszczeń,
 • prawidłową segregacją i ograniczanie ilości powstających odpadów,
 • podnoszenie świadomości pracowników w zakresie ochrony środowiska,
 • zmniejszenia ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych przez stały monitoring maszyn urządzeń oraz infrastruktury

Dyrekcja zapewnia środki niezbędne do realizacji niniejszej polityki oraz deklaruje pełne zaangażowanie własne i całego personelu w utrzymanie zintegrowanego systemu zarządzania i jego stałe doskonalenie dla zapewnienia Pacjentom opieki oraz coraz lepszych warunków.

Wszystkich pracowników „PANACEUM” Sp. z o.o. czynię odpowiedzialnymi za realizację niniejszej Polityki w odniesieniu do ich stanowisk pracy i zobowiązuje do wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia procesów i usług.

Zapewniamy, że przedstawiona Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest zrozumiana i przestrzegana przez pracowników naszego „PANACEUM” Sp. z o.o. oraz osoby i firmy współpracujące.

Zatwierdził:

Dyrektor Tomasz Pecura

Rumia, dnia 16.10.2015