Polityka ZSZ

PANACEUM SP. Z O.O.

Jak zostać pacjentem naszej Przychodni?

Aby zostać pacjentem Przychodni Zdrowia w Rumi należy wypełnić i podpisać deklarację wyboru lekarza POZ. Zachęcamy też do wyboru pielęgniarki środowiskowej i położnej środowiskowej (wybór położnej środowiskowej dotyczy kobiet).

W celu złożenia deklaracji, należy udać się do rejestracji w naszej Poradni.

Pacjent powinien posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL

 • dowód osobisty,
 • paszport,
 • prawo jazdy.
 • dzieci – legitymację szkolną.

Deklarację można złożyć również przez stronę internetową gabinet.gov.pl

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług oraz bezpieczeństwo przetwarzanych informacji, realizację polityki jakości i systemu bezpieczeństwa informacji „PANACEUM” Sp. z o.o. opracował, wdrożył
i zamierza ciągle doskonalić Zintegrowany System Zarządzania  zgodny  z międzynarodowymi normami PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz PN-ISO/IEC 27001:2014-12.

Zobowiązujemy się do spełniania wymagań ustawodawstwa i przepisów prawnych dotyczących naszej działalności w taki sposób, aby zminimalizować szkodliwe działanie na środowisko naturalne oraz chcemy stale podnosić jakość usług.

Powyższe zadania polityki zamierzamy realizować poprzez następujące cele:

 • zaspakajanie oczekiwań naszych pacjentów oraz innych stron zainteresowanych na drodze ciągłej poprawy jakości świadczonych usług medycznych,
 • doskonalenie umiejętności i kwalifikacji wszystkich pracowników w zakresie podnoszenia jakości usług naszego „PANACEUM” Sp. z o.o.,
 • stałe podnoszenie konkurencyjności poprzez doskonalenie systemu zarządzania zgodnego
  z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-ISO/IEC 27001:2014-12.
 • budowanie silnej organizacji otwartej na zmiany, innowacje i wyzwania,
 • podnoszenie świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji,
 • ochronę informacji dotyczących Pacjentów,
 • zapewnienie pacjentom kompletnej i spójnej informacji o usługach naszej Organizacji,
 • ochronę informacji gwarantujących bezpieczeństwo świadczonych usług medycznych,
 • realizację procesów biznesowych z wykorzystaniem nowoczesnych i bezpiecznych technologii informacyjnych,
 • właściwy dobór dostawców oraz kontrolowanie powierzonych im procesów informacyjnych,
 • przeprowadzanie cyklicznej analizy ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji,
 • monitorowanie skuteczności zastosowanych zabezpieczeń oraz szybkiego reagowania na incydenty,
 • zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony informacji,
 • zapewnienie integralnej informacji do bieżącego funkcjonowania i rozwoju,
 • wprowadzenie i monitorowanie zabezpieczeń systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • analizę ryzyk i szans procesowych oraz biznesowych, która odzwierciedla, kontekst oraz kompetencje naszej Organizacji do istniejącej sytuacji ukierunkowanej na spełnienie potrzeb klientów, innych stron zainteresowanych systemem zarządzania i niezależnych organów kontroli.

Dyrekcja zapewnia środki niezbędne do realizacji niniejszej polityki oraz deklaruje pełne zaangażowanie własne i całego personelu w utrzymanie zintegrowanego systemu zarządzania i jego stałe doskonalenie dla zapewnienia Pacjentom opieki oraz coraz lepszych warunków.

Wszystkich pracowników „PANACEUM” Sp. z o.o. czynię odpowiedzialnymi za realizację niniejszej Polityki w odniesieniu do ich stanowisk pracy i zobowiązuje do wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia procesów i usług.

Zapewniamy, że przedstawiona Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest zrozumiana i przestrzegana przez pracowników naszego „PANACEUM” Sp. z o. o. oraz osoby i firmy współpracujące.

Zatwierdził:

Dyrektor Tomasz Pecura

Rumia, dnia 03.10.2017r.