Політика IMS

PANACEUM SP. Z OO

Як стати пацієнтом нашої клініки?

Щоб стати пацієнтом Клініки здоров’я в Румії, необхідно заповнити та підписати декларацію про вибір лікаря первинної ланки. Ми також заохочуємо вас обрати лікаря та акушерки (вибір громадської акушерки для жінок).

Щоб подати декларацію, зайдіть на реєстрацію в нашу клініку.

Пацієнт повинен мати при собі документ, що посвідчує особу, з фотографією та номером PESEL

 • посвідчення особи,
 • паспорт,
 • водійські права.
 • dzieci – legitymację szkolną.

Декларацію також можна подати через веб-сайт office.gov.pl

Політика інтегрованої системи управління

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług oraz bezpieczeństwo przetwarzanych informacji, realizację polityki jakości i systemu bezpieczeństwa informacji „PANACEUM” Sp. z o.o. opracował, wdrożył
i zamierza ciągle doskonalić Zintegrowany System Zarządzania  zgodny  z międzynarodowymi normami PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz PN-ISO/IEC 27001:2014-12.

Ми прагнемо виконувати вимоги законодавства та юридичних положень, що стосуються нашої діяльності, таким чином, щоб мінімізувати шкідливий вплив на природне середовище, і прагнемо постійно покращувати якість послуг.

Ми маємо намір реалізувати зазначені вище завдання політики через наступні цілі:

 • zaspakajanie oczekiwań naszych pacjentów oraz innych stron zainteresowanych na drodze ciągłej poprawy jakości świadczonych usług medycznych,
 • doskonalenie umiejętności i kwalifikacji wszystkich pracowników w zakresie podnoszenia jakości usług naszego „PANACEUM” Sp. z o.o.,
 • stałe podnoszenie konkurencyjności poprzez doskonalenie systemu zarządzania zgodnego
  z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-ISO/IEC 27001:2014-12.
 • budowanie silnej organizacji otwartej na zmiany, innowacje i wyzwania,
 • podnoszenie świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji,
 • ochronę informacji dotyczących Pacjentów,
 • zapewnienie pacjentom kompletnej i spójnej informacji o usługach naszej Organizacji,
 • ochronę informacji gwarantujących bezpieczeństwo świadczonych usług medycznych,
 • realizację procesów biznesowych z wykorzystaniem nowoczesnych i bezpiecznych technologii informacyjnych,
 • właściwy dobór dostawców oraz kontrolowanie powierzonych im procesów informacyjnych,
 • przeprowadzanie cyklicznej analizy ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji,
 • monitorowanie skuteczności zastosowanych zabezpieczeń oraz szybkiego reagowania na incydenty,
 • zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony informacji,
 • zapewnienie integralnej informacji do bieżącego funkcjonowania i rozwoju,
 • wprowadzenie i monitorowanie zabezpieczeń systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • analizę ryzyk i szans procesowych oraz biznesowych, która odzwierciedla, kontekst oraz kompetencje naszej Organizacji do istniejącej sytuacji ukierunkowanej na spełnienie potrzeb klientów, innych stron zainteresowanych systemem zarządzania i niezależnych organów kontroli.

Директорат надає ресурси, необхідні для реалізації цієї політики, і заявляє про повну відданість свого власного та всього персоналу підтримці інтегрованої системи управління та її постійному вдосконаленню з метою надання пацієнтам догляду та кращих умов.

Усі співробітники "PANACEUM" Sp. z o. o. Я несу відповідальність за виконання цієї Політики стосовно своїх робочих місць і зобов’язую їх проявляти ініціативу у сфері покращення процесів та послуг.

Zapewniamy, że przedstawiona Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest zrozumiana i przestrzegana przez pracowników naszego „PANACEUM” Sp. z o. o. oraz osoby i firmy współpracujące.

Затверджено:

Режисер Томаш Пекура

Rumia, dnia 03.10.2017r.