O nas

Jak zostać pacjentem naszej Przychodni?

Aby zostać pacjentem Przychodni Zdrowia w Rumi należy wypełnić i podpisać deklarację wyboru lekarza POZ. Zachęcamy też do wyboru pielęgniarki środowiskowej i położnej środowiskowej (wybór położnej środowiskowej dotyczy kobiet).

W celu złożenia deklaracji, należy udać się do rejestracji w naszej Poradni.

Pacjent powinien posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL

  • dowód osobisty,
  • paszport,
  • prawo jazdy.
  • dzieci – legitymację szkolną.

Deklarację można złożyć również przez stronę internetową gabinet.gov.pl

NZOZ ''PANACEUM''

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PANACEUM” Sp. z o.o. Poradnia Medycyny Rodzinnej w Rumi powstał w listopadzie 2000 roku.

Zajęliśmy parter budynku przy ul. Katowickiej 16 był on szary, zaniedbany, wymagający generalnego remontu. Jednak już niebawem wszystko zaczęło się zmieniać. Po przeprowadzonej przez naszą Poradnię rozbudowie i dwóch dużych remontach mamy piękną, przestrzenną, nowoczesną i kolorową Przychodnię. Pacjenci doceniają nasze starania, dzięki którym liczba podopiecznych Poradni ciągle rośnie.

Pierwszym dyrektorem i kierownikiem Poradni została Jolanta Wolska. Po 5 latach, stanowisko dyrektora Przychodni objął pan Tadeusz Wolski, kierownikiem pozostała Jolanta Wolska. Od czerwca 2010 roku funkcję dyrektora pełni pan Tomasz Pecura, a kierownictwo Justyna Wolska – Pecura.

Przychodnia świadczy usługi w oparciu o kontrakty zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie dla osób nieubezpieczonych według cennika Poradni.

Przychodnia to

Struktura przychodni

„Poradnia” ma podpisaną umowę z NFZ na świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz opieki specjalistycznej. W przychodni znajdują się: