Medycyna szkolna

Nawiązujemy współpracę z placówkami oświatowymi, w których świadczymy opiekę medyczną.

Placówki, które są pod naszą opieką to:

Salezjańska Szkoła Podstawowa

im. św. Dominika Savio 

Salezjańskie Liceum

im. św. Dominika Savio 

II Liceum Ogólnokształcące

w Rumii

Szkoła Podstawowa Nr 9

w Rumii

Szkoła Podstawowa Ekologiczna

w Rumii

Szkoła Podstawowa Nr 4

w Rumii

W celu nawiązania współpracy proszę kontaktować się
pod nr telefonu (58) 671-72-10