Pacjenci nieubezpieczeni

Cennik dla pacjenta nieubezpieczonego

 • Porada lekarska ambulatoryjna 75
 • Iniekcja domięśniowa i podskórna 15
 • Opatrunek 15
 • Pomiar temperatury 3
 • Pomiar ciśnienia tętniczego krwi 10
 • Pomiar poziomu cukru glukometrem 15
 • Inhalacja 20
 • EKG 20
 • Wizyta patronażowa 30

  pielęgniarki lub położnej środowiskowej