Pacjenci nieubezpieczeni

Cennik dla pacjenta nieubezpieczonego

 • Porada lekarska ambulatoryjna 75
 • Iniekcja domięśniowa i podskórna 15
 • Opatrunek 20
 • Zdjęcie szwów 25
 • Pomiar temperatury 5
 • Pomiar masy ciała 5
 • Pomiar ciśnienia tętniczego krwi 10
 • Pomiar poziomu cukru glukometrem 15
 • Inhalacja 20
 • EKG 25
 • Wizyta patronażowa 30

  pielęgniarki lub położnej środowiskowej