ZAMAWIANIE RECEPT NA LEKI PRZEWLEKLE STOSOWANE

PANACEUM SP. Z O.O.

Czas realizacji recept wynosi 7 dni roboczych.

Zamówienia na receptę można składać telefonicznie oraz przez e-mail.

tel. (58) 671-72-10

e-mail: recepta@panaceum-rumia.pl

  1. Bez kontaktu z lekarzem można otrzymać na recepty na leki stosowane w chorobach przewlekłych, o ile w dokumentacji Pacjenta znajduje się informacja na ten temat.
  2. Bez kontaktu z lekarzem nie można otrzymać recepty na antybiotyki stosowane ze wskazań nagłych lub czasowo.
  3. Leki zlecone przez lekarzy specjalistów wypisywane są na podstawie aktualnej informacji od lekarza specjalisty.
  4. Jeśli leki z powyższych grup stosowane są przewlekle, wymagana jest informacja pisemna od lekarza specjalisty.
  5. Leki mogą być wypisane wyłącznie osobom ubezpieczonym, w oparciu o weryfikację w systemie EWUŚ.
  6. Nie przyjmujemy zamówień na wnioski, zaświadczenia i inne.

W trosce o bezpieczeństwo Pacjentów ostateczną weryfikację zasadności kontynuacji terapii określonym lekiem podejmuje Lekarz, któremu przysługuje prawo odmowy realizacji części lub całości zamówienia, o ile wynika ono z uzasadnionego wiedzą medyczną przekonania, że może powodować negatywne następstwa dla Pacjenta.

 

Tekst Regulaminu składania zamówienia na leki stosowane przewlekle dostępny jest w Rejestracji Panaceum Sp. z o.o.