Dotacje na Innowacje

PANACEUM SP. Z O.O.

Jak zostać pacjentem naszej Przychodni?

Aby zostać pacjentem Przychodni Zdrowia w Rumi należy wypełnić i podpisać deklarację wyboru lekarza POZ. Zachęcamy też do wyboru pielęgniarki środowiskowej i położnej środowiskowej (wybór położnej środowiskowej dotyczy kobiet).

W celu złożenia deklaracji, należy udać się do rejestracji w naszej Poradni.

Pacjent powinien posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL

  • dowód osobisty,
  • paszport,
  • prawo jazdy.
  • dzieci – legitymację szkolną.

Deklarację można złożyć również przez stronę internetową gabinet.gov.pl

Dotacje na Innowacje

„Panaceum” Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: „Tworzenie i wdrożenie elektronicznej wymiany danych oraz informacji w celu poprawy współpracy z partnerami oraz konkurencyjności na rynku NZOZ Panaceum z Rumi” w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013.

Celem realizacji projektu jest opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego, dzięki któremu wprowadzona zostanie zautomatyzowana współpraca biznesowa typu B2B z podmiotami współpracującymi, a także zarządzanie wewnętrzne przychodnią.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej informacji o UE/POIG:

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela:

Asystent Zarządu – Pani Maria Klein
Tel: 665 870 077
E-mail: nzozpanaceum.rumia.mp@wp.pl

 

PANACEUM Sp. z o. o. jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 90 813,04 zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła mieć:

– łatwiejszy dostęp do gabinetów lekarskich, gwarantujących bezpieczeństwo i ich komfort,

– ułatwiony dostęp do strony interntowej placówki zgodnej z wymaganiami WCAG 2.1.,

– dostęp do personelu, którzy został przeszkolony w obszarze umiejętności komunikacji w codziennych sytuacjach,

– możliwość skorzystania z pomocy asystenta w zakresie rejestracji,

– możliwość łatwej identyfikacji personelu placówki dzięki uszytym uniformom medycznym.

 

 

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl