Jak zostać pacjentem naszej Przychodni?

 

Aby zostać pacjentem Przychodni Zdrowia w Rumi należy wypełnić i podpisać deklarację...

 

więcej

Dotacje na innowacje

 

 

DOTACJE NA INNOWACJE

 

„Panaceum” Sp. z o.o. realizuje projekt pt.:

„Tworzenie i wdrożenie elektronicznej wymiany danych oraz informacji w celu poprawy współpracy z partnerami oraz konkurencyjności na rynku NZOZ Panaceum z Rumi”

w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013.

 

Celem realizacji projektu jest opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego, dzięki któremu wprowadzona zostanie zautomatyzowana współpraca biznesowa typu B2B z podmiotami współpracującymi, a także zarządzanie wewnętrzne przychodnią.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Więcej informacji o UE/POIG:

 

www.europa.eu

www.parp.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.mrr.gov.pl

 

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela:

Asystent Zarządu – Pani Maria Klein

Tel: 665 870 077

E-mail: nzozpanaceum.rumia.mp@wp.pl