Jak zostać pacjentem naszej Przychodni?

 

Aby zostać pacjentem Przychodni Zdrowia w Rumi należy wypełnić i podpisać deklarację...

 

więcej

Rozstrzygnięcie postepowania ofertowego.

19-04-2016

 

Dnia 18.04.2016 r. zostało zakończone postępowanie ofertowe na zakup spektralnego tomografu komputerowego.

 

W związku z realizacją projektu realizowanego w ramach działania 2.2. Inwestycje profilowane, Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne w ramach osi priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014-2020 zwrócono się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na zakup spektralnego tomografu komputerowego. Informuję, iż w wyniku zakończonego postępowania ofertowego firma Panaceum sp. z o.o. wybrała ofertę przedstawioną przez OPTOPOL Technology sp. z o.o., która zaoferowała najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, otrzymując w ten sposób najwyższą liczbę punktów. Wszystkie otrzymane w ramach postępowania oferty spełniały wymogi formalne stawiane przez Zamawiającego.

 

 

powrót