Jak zostać pacjentem naszej Przychodni?

 

Aby zostać pacjentem Przychodni Zdrowia w Rumi należy wypełnić i podpisać deklarację...

 

więcej

Akcje profilaktyczne

 

AKCJE PROFILAKTYCZNE

 

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – BEZPŁATNA CYTOLOGIA

Program skierowany jest do kobiet w wieku 25-59, można z niego skorzystać raz na 3 lata. Aby z niego skorzystać wystarczy zapytać lekarza ginekologa lub położną – panią Małgorzatę Łęgowską.

MAMMOGRAFICZNE BADANIE PIERSI

Realizuje Szpital Specjalistyczny
w Wejherowie, ul. Jagalskiego 10
Pracownia Mammografii tel. 058 57 27 379
Poniedziałek, środa, czwartek, piątek : 8.00 -13.00
Wtorek : 8.00 -18.00
Populacja objęta programem - kobiety w wieku od 50 -69 lat, które nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy bądź otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w 2005r. pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy. Programem nie mogą być objęte kobiety, u których wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe w piersi.

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH - KOLONOSKOPIA

Program finansuje Ministerstwo Zdrowia, a realizowany jest dla naszych pacjentów w:
Przychodni Dąbrowa – Dąbrówka
Gdynia, ul. Sojowa 33 c (nowy budynek)
Telefon: 58 669 06 20
Program Badań Przesiewowych (kolonoskopia bezpłatna) ma na celu wykrycie nowotwora jelita grubego u osób bez objawów chorobowych. Do badania kwalifikują się: - wszystkie osoby w wieku 50-65 lat bez objawów raka jelita grubego, - osoby w wieku 40-65 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego, - osoby w wieku 25-65 lat pochodzące z rodziny HNPCC lub FAP. W tym przypadku konieczne jest skierowanie (potwierdzone) z Poradni Genetycznej. Do badań nie kwalifikują się osoby , które miały badanie kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat zarówno w ramach badań przesiewowych jak i w ramach skierowania z NFZ. Skierowaniem jest ankieta dostępna w sekretariacie Przychodni Dąbrowa- Dąbrówka.

SZCZEPIENIA PRZECIW RAKOWI SZYJKI MACICY – HPV

Szczepienia HPV od kilku lat finansowane są przez Urząd Miasta w Rumi. Przeznaczone są dla dziewcząt w 13 roku życia , mających stały meldunek w Rumi i zdeklarowanych do naszej Poradni. W tym roku kalendarzowym rozpoczynamy szczepienia rocznikó 2000, 2001, 2002. Szczepienia składają się z trzech dawek: I , II - po dwóch miesiącach od pierwszej , III - po sześciu miesiącach od I dawki. Pozostałe osoby które chcą się zaszczepić zapraszamy do szczepień odpłatnych.


PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA HPV 6,11, 16,18

Rada Miejska Rumi podjęła decyzję o wdrożeniu do realizacji programu zdrowotnego pod nazwą Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasta Rumi.
    Cele ogólne Programu:
  • zwiększenie edukacji zdrowotnej wśród mieszkańców Gminy Miasta Rumi odnośnie zachorowalności na raka szyjki macicy
  • podniesienie poziomu świadomości zdrowotnej dziewcząt, ich rodziców i kobiet oraz przekonanie do wczesnej konsultacji medycznej w przypadku występowania niepokojących objawów
  • zaszczepienie przeciw wirusowi HPV w każdym roku obowiązywania Programu 13-latek zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Miasta Rumi
  • zmiana postaw dziewcząt w okresie dojrzewania poprzez nabywanie wiedzy na temat zagrożeń zdrowotnych, wypromowanie zdrowego trybu życia wśród młodzieży

W roku kalendarzowym 2015 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Medycyny Rodzinnej PANACEUM Sp. z o.o. 84-230 Rumia, ul. Katowicka 16, tel. 58 671 72 10 będzie realizował kolejne bezpłatne szczepienia dziewczynek urodzonych w 1998 rok, zameldowanych na pobyt stały w Rumi. Szczepionka HPV 6,11,16,18 Silgard jest również dostępna dla kobiet i dziewcząt, które nie są objęte programem – odpłatnie.


CEL PROGRAMU

W Polsce ponad 3.600 kobiet zapada co roku na raka szyjki macicy, a połowa z nich umiera. Pod względem zachorowalności i umieralności z powodu tej choroby Polska zajmuje czołowe miejsce wśród krajów Unii Europejskiej. Zaobserwowano również różnice regionalne w zachorowalności i umieralności z powodu nowotworów złośliwych. Najwyższe współczynniki zgonów, z powodu chorób nowotworowych zaobserwować można w północnych rejonach Polski, a najniższe w południowo - wschodnich. Różnice te należy jednak wiązać raczej z odmiennościami w stylach życia kobiet, wpływających na obniżenie ryzyka zachorowania w bardzie tradycyjnych środowiskach niż efektywnością leczenia. Bardziej tradycyjne wzory moralności, silniejsza kontrola relacji międzyludzkich stanowi czynnik zmniejszający ryzyko zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową. Rak szyjki macicy w skali całego świata jest drugim, co do częstości rakiem, który dotyka kobiety i drugą, co do częstości przyczyną ich zgonów z powodu chorób nowotworowych. Globalnie, co roku notuje się ok. 500 000 nowych zachorowań, a około 300 000 kobiet umiera z powodu raka szyjki macicy. Szacuje się, że na świecie liczba kobiet chorych na raka szyjki macicy sięga 1,4 miliona. W Polsce zapada na ten typ nowotworu ponad 3600 kobiet rocznie, z czego umiera, co roku niemal 2000 r. Jest to jeden z najwyższych wskaźników umieralności w Europie (9,4/100 000 kobiet). Warto tu zauważyć, że o ile wskaźnik zachorowalności na raka szyjki macicy w Polsce nie różni się od odnotowanego w innych krajach Europy, o tyle odsetek kobiet przeżywający 5 lat po rozpoznaniu tego nowotworu należy do najniższych w Europie i nie przekracza 50% .

DIAGNOSTYKA I LECZENIE

Leczenie chorych z rakiem szyjki macicy wymaga bardzo starannej diagnostyki zarówno histopatologicznej, jak i radiologicznej oraz dużego doświadczenia zespołu leczącego. Jedynie prawidłowo zaplanowane i właściwie oraz terminowo przeprowadzone leczenie daje szanse na dobry ostateczny wynik terapii. Objawy kliniczne raka szyjki macicy pojawiają się dość późno i wiele kobiet we wczesnych stadiach choroby nie zgłasza dolegliwości. Zazwyczaj jako pierwszy sygnał nieprawidłowości pojawia się krwawienie niezwiązane z miesiączką, mogą także występować krwawienia po stosunku. W następnym okresie dołączają się upławy i bóle w okolicy krzyżowo - lędźwiowej lub pośladków. W bardzo zaawansowanych stadiach choroby występuje obrzęk kończyny dolnej. Częstym sygnałem do podjęcia kroków diagnostycznych jest nieprawidłowy wynik cytologii pobranej z szyjki macicy, ale dopiero wynik badania histopatologicznego materiału pobranego z tarczy części pochwowej (wskazane wykonanie biopsji pod kontrolą kolposkopu) lub wyskrobin z kanału szyjki upoważnia do rozpoznania choroby nowotworowej. Wynik histopatologiczny określa typ nowotworu, istotny do właściwego doboru metody leczenia, jednak ostateczne zakwalifikowanie do rodzaju terapii jest możliwe po określeniu. Wybór metody terapii jest zatem wypadkową kilku istotnych czynników, tj. stopnia zaawansowania choroby, typu histologicznego nowotworu, wieku chorej, jej indywidualnych preferencji oraz możliwości i doświadczenia ośrodka podejmującego się leczenia raka szyjki macicy. Należy jednak podkreślić, że niezależnie od zastosowanych, skomplikowanych i kosztownych procedur, leczenie pozostawia trwały, okaleczający ślad zarówno w ciele oraz jego funkcjach, jak i w psychice kobiety. Opóźniona w Polsce diagnostyka raka szyjki macicy u kobiet, wysokie koszty leczenia, problematyczne- przynajmniej w porównaniu z innymi krajami europejskimi jego efekty, ale przede wszystkim przedwczesne zgony wielu kobiet stanowią istotną przesłankę do intensyfikacji działań profilaktycznych ograniczających występowanie i skutki choroby.

PROFILAKTYKA

Profilaktyka raka szyjki macicy sprowadza się przede wszystkim do redukowania częstości występowania nowych zachorowań i ograniczenia roli czynników nasilających podatność na chorobę (profilaktyka pierwotna), oraz działań zmierzających do wczesnego wykrywania objawów (profilaktyka wtórna). Przez wiele lat, w zakresie zdrowia publicznego, w stosunku do raka szyjki macicy dominowały działania drugiego typu. Profilaktyka polegała na realizacji indywidualnych badań cytologicznych i programów badań przesiewowych, wspieranych okazjonalnymi działaniami z zakresu edukacji zdrowotnej. Nowy etap walki z rakiem szyjki macicy na świecie rozpoczął się wraz z wprowadzeniem szczepionki przeciw HPV (dostępnej w Europie od 2006 roku), rozpoznanym, jako niezbędny czynnik warunkujący rozwój choroby. Powszechniejszą w krajach europejskich i w USA metodą profilaktyki raka szyjki macicy są powszechne szczepienia przeciw wirusowi HPV, które są według prowadzonych badań w zaszczepionej populacji eliminują w znacznym stopniu ryzyko zachorowania. Dotychczas 10 krajów europejskich wydało już oficjalne rekomendacje dotyczące szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego. Są to: Niemcy, Włochy, Francja, Norwegia, Wielka Brytania, Belgia, Szwajcaria, Austria, Szwecja i Luksemburg. Doświadczenia krajów zachodnich, a szczególnie skandynawskich, pokazują wyraźnie, że roli profilaktyki w zapobieganiu rakowi szyjki macicy nie można przecenić. Choroba ma poważne konsekwencje zdrowotne i społeczne, a jej leczenie pociąga za sobą znaczne koszty. Badania przesiewowe oraz działania profilaktyczne, obejmujące szczepienia przeciwko HPV, mogą nie tylko ograniczyć ryzyko występowania raka szyjki macicy, ale przyczynić się istotnie do zmniejszenia następstw psychospołecznych i ekonomicznych tej choroby. Programy edukacyjne propagujące zdrowy styl życia mają na celu zapobieganie chorobie co w efekcie zmniejszy koszty ponoszone na leczenie. Ważną sprawą jest aby edukacją objąć zarówno młode dziewczęta jak i ich opiekunów. Jest to niezbędne przy kształtowaniu właściwych nawyków higienicznych w każdym domu.

SZCZEPIENIA OCHRONNE

Szczepionka czterowalentna - przeciw czterem najczęściej występującym typom wirusa brodawczaka ludzkiego, w tym dwóm z grupy onkogennej (HPV 16 i HPV 18) oraz dwóm typom tzw. niskiego ryzyka (HPV 6 i HPV 11) - została zarejestrowana we wrześniu 2006 roku w Unii Europejskiej do stosowania w wieku od 9 bez górnej granicy wiekowej. Wcześniej, bo już w czerwcu 2006 roku, szczepionka została zarejestrowana w USA. Obecnie jest zarejestrowana w ponad 80 krajach. Szczepionki przeciw HPV są produkowane w oparciu o technologię inżynierii genetycznej. Antygenami są białka kapsydu wirusów VLP (virus like participle). Generują one wysokie miana przeciwciał, ponieważ: - są podawane domięśniowo, a więc szybko dostają się do naczyń krwionośnych i lokalnych węzłów chłonnych, - antygen jest szeroko prezentowany układowi immunologicznemu, - wywołują dobrą odpowiedź limfocytów Th oraz limfocytów B, - dominują przeciwciała neutralizujące i specyficzne dla typu wirusa (możliwa jest reakcja krzyżowa i krzyżowa neutralizacja dla bardzo podobnych typów wirusa).
Więcej - na stronach: